Kinderfysiotherapie Praktijk Hoofddorp

U bent hier: Home » Disclaimer

Direct contact: 023 564 09 26

Dicslaimer

De praktijk voor Kinderfysiotherapie Hoofddorp besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De praktijk voor Kinderfysiotherapie Hoofddorp  is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Praktijk voor Kinderfysiotherapie Hoofddorp of door U aan Kinderfysiotherapie praktijk Hoofddorp  middels een website van Kinderfysiotherapie Praktijk Hoofddorp of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt praktijk voor Kinderfysiotherapie Hoofddorp geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens via deze website. Kinderfysiotherapie Praktijk Hoofddorp aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

 

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Kinderfysiotherapie praktijk Hoofddorp  garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.